Villámvédelmi felülvizsgálatok

Elvégzem az épület norma szerinti villámvédelmének felülvizsgálatát, építés közbeni, és azt követő alkalommal, átadás előtt. A dokumentációs forma a Budapest Főváros Kormányhivatala, Műszaki Engedélyezési Főosztály, Műszaki Biztonsági Osztály által elfogadott, és folyamatosan fejlesztett.

Építési folyamatot közben a betonalap földelés vizsgálata, a talaj fajlagos ellenállásának meghatározása épp úgy elvégzésre kerül, mint az eltakarásra kerülő levezetők folytonosság mérése, vizsgálata, majd a tetőn létesítésre kerülő felfogó-rendszer ellenőrzése.

Minden felülvizsgálati munka alapja a villámvédelmi terv. Ha adott esetben szükséges a tervtől való eltérés, akkor ebben közreműködök, és elvégzem a tervezői egyeztetéseket a Megbízó érdekeit szem előtt tartva.

Azoknál az épületeknél, ahol az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján nem norma szerinti felülvizsgálat szükséges, ott minden esetben az épület villámvédelmi besorolásával, és a szükséges villámhárító berendezés meghatározásával kezdem a feladatot. Természetesen itt is a munka része, hogy a szükséges villámhárító berendezéssel összehasonlításra kerüljön a meglévő állapot, és ha az megfelelő, akkor megtörténjen annak teljes körű ellenőrzése is. Kiemelt figyelmet fordítok a villámhárító berendezés kötőelemeinek vizsgálatára, a földelő berendezések állapotának meghatározására, méréseire. Adott esetben műszaki javaslatot teszek, hogy a meglévő berendezés a leghatékonyabban tudjon működni. Igaz ez az épület belső villámvédelmi elemeire (koordinált túlfeszültség védelmi rendszer elemeire) is.

Miért engem keressen meg?

– mert felmegyek minden tetőre, akár milyen magasan van, megmászom a gyárkéményt is ha szükséges, nem hagyok ellenőrzés nélkül egyetlen a villámhárítóhoz tartozó alkatrészt sem.

– ilyen munkakörnyezetben a hibákról hiányosságokról nem, vagy csak nagyon nehezen lehet írásos feljegyzést készíteni, ezért én ezekről hangfelvételt, és fényképeket készítek, hogy a Megbízóm a hibát a leghatékonyabban tudja továbbítani a javítást végző cég felé.

– természetesen, mint bármelyik felülvizsgálati formánál, ha olyan hiba kerül feltárásra, amit felülvizsgálat alatt nem tudok elhárítani, segítséget nyújtok a további javítást végző megbízható és referenciákkal rendelkező cég felkutatásával kapcsolatban.

– az általam megtalált hibák javítását műszakilag vezetem, visszaellenőrzöm abban az esetben is, ha ezt bármelyik másik cég hárítja el, és erre a Megrendelő igényt tart.